Ruinen, Benderse 22

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verlenging beslistermijn
Locatie (postcode)
  • 7963RA 22
Publicatiedatum
07-04-2021
Einddatum
19-05-2021
Kaart behorende bij: Ruinen, Benderse 22 De gemeente Westerveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten, voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

Beschrijving

Ruinen, Benderse 22, 7963 RA, opknappen speellocatie, verlenging beslistermijn, verzenddatum 01-04-2021, zaaknummer 295419

Procedure

De beslistermijn wordt verlengd vanwege de gecompliceerdheid van de zaak. Er is geen bezwaar mogelijk.