Uffelte, Ruinerwoldseweg 3

Type bekendmaking
meldingen
Status
milieumelding
Locatie (postcode)
  • 7975PD 3
Publicatiedatum
05-05-2021
Einddatum
16-06-2021
Kaart behorende bij: Uffelte, Ruinerwoldseweg 3 De gemeente Westerveld maakt bekend dat zij de volgende meldingen hebben ontvangen, op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer, het Besluit Lozen buiten inrichtingen, danwel het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval;

Beschrijving

Uffelte, Ruinerwoldseweg 3, 7975 PD, melding Activiteitenbesluit voor het veranderen van een rundveehouderij, ontvangstdatum 08-10-2020, zaaknummer 285298

Procedure

U kunt de melding op afspraak digitaal inzien. Hiervoor kunt u bij de gemeente een afspraak maken via telefoonnummer 14 0521. Wij verzoeken u het desbetreffende zaaknummer daarbij te vermelden.