Uffelte, Linden Erven, kavel 12

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verlenging beslistermijn
Locatie (perceel)
  • Havelte M 1541
Publicatiedatum
17-02-2021
Einddatum
31-03-2021
De gemeente Westerveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten, voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

Beschrijving

Uffelte, Linden Erven, kavel 12, nieuwbouw woning, verlenging beslistermijn, verzenddatum 16-02-2021, zaaknummer 291411

Procedure

De beslistermijn wordt verlengd vanwege de gecompliceerdheid van de zaak. Er is geen bezwaar mogelijk.