Uffelte, Schoolstraat 3a

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ingetrokken
Locatie (postcode)
  • 7975AB 3 a
Publicatiedatum
02-06-2021
Einddatum
14-07-2021
Kaart behorende bij: Uffelte, Schoolstraat 3a De gemeente Westerveld maakt bekend dat zij de volgende vergunning heeft ingetrokken:

Beschrijving

Uffelte, Schoolstraat 3a, 7975 AB, het houden van het Uffelter dorpsfeest, verzenddatum 27-05-2021, zaaknummer 283110 is op verzoek van aanvrager ingetrokken

Procedure

U kunt dit besluit en de bijbehorende stukken op afspraak digitaal inzien. Hiervoor kunt u bij de gemeente een afspraak maken via telefoonnummer 14 0521. Wij verzoeken u het desbetreffende zaaknummer daarbij te vermelden. Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na bekendmaking van het besluit (datum van verzending) tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U richt het bezwaarschrift aan het college van B&W van gemeente Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte.