Vledder, Solweg 13

Type bekendmaking
meldingen
Status
milieumelding
Locatie (postcode)
  • 8381BJ 13
Publicatiedatum
24-02-2021
Einddatum
07-04-2021
Kaart behorende bij: Vledder, Solweg 13 De gemeente Westerveld maakt bekend dat zij de volgende meldingen hebben ontvangen, op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer, het Besluit Lozen buiten inrichtingen, danwel het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval;

Beschrijving

Vledder, Solweg 13, 8381 BJ, melding Activiteitenbesluit voor het wijzigen van een schildersbedrijf, ontvangstdatum 26-02-2021, zaaknummer 281880

Procedure

U kunt de melding op afspraak digitaal inzien. Hiervoor kunt u bij de gemeente een afspraak maken via telefoonnummer 14 0521. Wij verzoeken u het desbetreffende zaaknummer daarbij te vermelden.