Vledder, Dorpsstraat 23

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ingetrokken
Locatie (postcode)
  • 8381AM 23
Publicatiedatum
17-03-2021
Einddatum
28-04-2021
Kaart behorende bij: Vledder, Dorpsstraat 23 De gemeente Westerveld maakt bekend dat zij de volgende vergunning heeft ingetrokken:

Beschrijving

Vledder, Dorpsstraat 23, 8381 AM, vervangen deel dakconstructie, op verzoek van aanvrager ingetrokken, verzenddatum 11-03-2021, zaaknummer 294551

Procedure

U kunt dit besluit en de bijbehorende stukken op afspraak digitaal inzien. Hiervoor kunt u bij de gemeente een afspraak maken via telefoonnummer 14 0521. Wij verzoeken u het desbetreffende zaaknummer daarbij te vermelden. Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na bekendmaking van het besluit (datum van verzending) tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U richt het bezwaarschrift aan het college van B&W van gemeente Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte.