Vledder, Dorpsstraat 25C

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
geweigerd regulier
Locatie (postcode)
  • 8381AM 25 C
Publicatiedatum
26-05-2021
Einddatum
07-07-2021
Kaart behorende bij: Vledder, Dorpsstraat 25C De gemeente Westerveld maakt bekend dat zij de volgende vergunning heeft geweigerd:

Beschrijving

Vledder, Dorpsstraat 25C, 8381 AM, wijzigen verleende vergunning met zaaknummer 284547 voor verbouw pand, weigeringsbesluit, verzenddatum 20-05-2021, zaaknummer 299506

Procedure

U kunt het weigeringsbesluit en de bijbehorende stukken op afspraak digitaal inzien. Hiervoor kunt u bij de gemeente een afspraak maken via telefoonnummer 14 0521. Wij verzoeken u het desbetreffende zaaknummer daarbij te vermelden. Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na bekendmaking van het besluit (datum van verzending) tegen dit besluit bezwaar maken. In het bezwaarschrift vermeldt u uw naam en adres, geeft u duidelijk aan tegen welk besluit u bezwaar maakt en motiveert u uw bezwaar. U dient het bezwaar te dateren en te ondertekenen. U richt het bezwaarschrift aan het college van B&W van gemeente Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte.