Vledder, De Hoek 3

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verlenging beslistermijn
Locatie (postcode)
  • 8381BK 3
Publicatiedatum
02-06-2021
Einddatum
14-07-2021
Kaart behorende bij: Vledder, De Hoek 3 De gemeente Westerveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten, voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

Beschrijving

Vledder, De Hoek 3, 8381 BK, aanbrengen dakkapel, verlenging beslistermijn, verzenddatum 26-05-2021, zaaknummer 300304

Procedure

De beslistermijn wordt verlengd vanwege de gecompliceerdheid van de zaak. Er is geen bezwaar mogelijk.