Vledder, Dorpsstraat 23

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verlenging beslistermijn
Locatie (postcode)
  • 8381AM 23
Publicatiedatum
02-06-2021
Einddatum
14-07-2021
Kaart behorende bij: Vledder, Dorpsstraat 23 De gemeente Westerveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten, voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

Beschrijving

Vledder, Dorpsstraat 23, 8381 AM, vervangen deel dakconstructie, verlenging beslistermijn, verzenddatum 01-06-2021, zaaknummer 298553

Procedure

De beslistermijn wordt verlengd vanwege de gecompliceerdheid van de zaak. Er is geen bezwaar mogelijk.