Vledderveen, P.W. Janssenlaan 15

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verlenging beslistermijn
Locatie (postcode)
  • 8385GA 15
Publicatiedatum
13-01-2021
Einddatum
24-02-2021
Kaart behorende bij: Vledderveen, P.W. Janssenlaan 15 De gemeente Westerveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten, voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

Beschrijving

Vledderveen, P.W. Janssenlaan 15, 8385 GA, wijzigen gevel, verlenging beslistermijn, verzenddatum 06-01-2021, zaaknummer 289037

Procedure

De beslistermijn wordt verlengd vanwege de gecompliceerdheid van de zaak. Er is geen bezwaar mogelijk.