Vledderveen, Boergrup 1

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verlenging beslistermijn
Locatie (postcode)
  • 8385GL 1
Publicatiedatum
14-04-2021
Einddatum
26-05-2021
Kaart behorende bij: Vledderveen, Boergrup 1 De gemeente Westerveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten, voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

Beschrijving

Vledderveen, Boergrup 1, 8385 GL, aanleg paardenbak, verlenging beslistermijn, verzenddatum 12-04-2021, zaaknummer 296067

Procedure

De beslistermijn wordt verlengd vanwege de gecompliceerdheid van de zaak. Er is geen bezwaar mogelijk.