Wapse, Ten Darperweg 84

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
van rechtswege verleend
Locatie (postcode)
  • 7983KN 84
Publicatiedatum
10-02-2021
Einddatum
24-03-2021
Kaart behorende bij: Wapse, Ten Darperweg 84 De gemeente Westerveld maakt bekend dat zij de volgende vergunning van rechtswege heeft verleend:

Beschrijving

Wapse, Ten Darperweg 84, 7983 KN, realiseren overkapping aan achterzijde pand, verzenddatum 16-02-2021, zaaknummer 288309

Procedure

U kunt de vergunning en de bijbehorende stukken op afspraak digitaal inzien. Hiervoor kunt u bij de gemeente een afspraak maken via telefoonnummer 14 0521. Wij verzoeken u het desbetreffende zaaknummer daarbij te vermelden. Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na bekendmaking van het besluit (datum van verzending) tegen dit besluit bezwaar maken. In het bezwaarschrift vermeldt u uw naam en adres, geeft u duidelijk aan tegen welk besluit u bezwaar maakt en motiveert u uw bezwaar. U dient het bezwaar te dateren en te ondertekenen. U richt het bezwaarschrift aan het college van B&W van gemeente Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. De vergunning wordt na afloop van de bezwaartermijn van kracht tenzij gedurende die termijn bezwaar is ingediend en een verzoek om een voorlopige voorziening is gedaan. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank in Groningen. Voor meer informatie over de procedure en de eventuele bijkomende kosten verwijzen wij u naar de gemeentelijke website.