Wapserveen, Schipslootweg 5b

Type bekendmaking
meldingen
Status
milieumelding
Locatie (postcode)
  • 8351HV 5 b
Publicatiedatum
05-05-2021
Einddatum
16-06-2021
Kaart behorende bij: Wapserveen, Schipslootweg 5b De gemeente Westerveld maakt bekend dat zij de volgende meldingen hebben ontvangen, op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer, het Besluit Lozen buiten inrichtingen, danwel het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval;

Beschrijving

Wapserveen, Schipslootweg 5b, 8351 HV, melding Activiteitenbesluit voor het veranderen dieraantallen van een veeboerderij, ontvangstdatum 30-09-2020, zaaknummer 284542

Procedure

U kunt de melding op afspraak digitaal inzien. Hiervoor kunt u bij de gemeente een afspraak maken via telefoonnummer 14 0521. Wij verzoeken u het desbetreffende zaaknummer daarbij te vermelden.