Wapserveen, Midden 153a en 155

Type bekendmaking
meldingen
Status
milieumelding
Locatie (postcode)
  • 8351HG 153 a
Publicatiedatum
31-03-2021
Einddatum
12-05-2021
Kaart behorende bij: Wapserveen, Midden 153a en 155 De gemeente Westerveld maakt bekend dat zij de volgende meldingen hebben ontvangen, op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer, het Besluit Lozen buiten inrichtingen, danwel het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval;

Beschrijving

Wapserveen, Midden 153a en 155, 8351 HG, melding Activiteitenbesluit voor het veranderen van een melkrundveehouderijbedrijf, ontvangstdatum 16-03-2021, zaaknummer 299031

Procedure

U kunt de melding op afspraak digitaal inzien. Hiervoor kunt u bij de gemeente een afspraak maken via telefoonnummer 14 0521. Wij verzoeken u het desbetreffende zaaknummer daarbij te vermelden.