Wapserveen, Verlengde Oude Dijk 11

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verlenging beslistermijn
Locatie (postcode)
  • 8351HX 11
Publicatiedatum
09-06-2021
Einddatum
21-07-2021
Kaart behorende bij: Wapserveen, Verlengde Oude Dijk 11 De gemeente Westerveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten, voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

Beschrijving

Wapserveen, Verlengde Oude Dijk 11, 8351 HX, vervangen en vergroten dakkapel, verlenging beslistermijn, verzenddatum 02-06-2021, zaaknummer 301851

Procedure

De beslistermijn wordt verlengd vanwege de gecompliceerdheid van de zaak. Er is geen bezwaar mogelijk.