Wapserveen, Van Helomaweg 2a

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verlenging beslistermijn
Locatie (postcode)
  • 8351HT 2 a
Publicatiedatum
14-04-2021
Einddatum
26-05-2021
Kaart behorende bij: Wapserveen, Van Helomaweg 2a De gemeente Westerveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten, voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

Beschrijving

Wapserveen, Van Helomaweg 2a, 8351 HT, nieuwbouw jongveestal, verlenging beslistermijn, handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, verzenddatum 07-04-2021, zaaknummer 295923

Procedure

De beslistermijn wordt verlengd vanwege de gecompliceerdheid van de zaak. Er is geen bezwaar mogelijk.