Wapserveen, Midden 153a

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verlenging beslistermijn
Locatie (postcode)
  • 8351HG 153 a
Publicatiedatum
24-02-2021
Einddatum
07-04-2021
Kaart behorende bij: Wapserveen, Midden 153a De gemeente Westerveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten, voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

Beschrijving

Wapserveen, Midden 153a, 8351 HG, bouw ligboxenstal, verlenging beslistermijn, verzenddatum 17-02-2021, zaaknummer 290917

Procedure

De beslistermijn wordt verlengd vanwege de gecompliceerdheid van de zaak. Er is geen bezwaar mogelijk.