Wateren, Wateren 28

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
geweigerd regulier
Locatie (postcode)
  • 8438SB 28
Publicatiedatum
27-01-2021
Einddatum
10-03-2021
Kaart behorende bij: Wateren, Wateren 28 De gemeente Westerveld maakt bekend dat zij de volgende vergunning heeft geweigerd:

Beschrijving

Wateren, Wateren 28, 8438 SB, creëren vakantieappartementen/B&B in verbouwde schuur, weigering omgevingsvergunning, handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, verzenddatum 27-01-2021, zaaknummer 282781

Procedure

U kunt het weigeringsbesluit en de bijbehorende stukken op afspraak digitaal inzien. Hiervoor kunt u bij de gemeente een afspraak maken via telefoonnummer 14 0521. Wij verzoeken u het desbetreffende zaaknummer daarbij te vermelden. Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na bekendmaking van het besluit (datum van verzending) tegen dit besluit bezwaar maken. In het bezwaarschrift vermeldt u uw naam en adres, geeft u duidelijk aan tegen welk besluit u bezwaar maakt en motiveert u uw bezwaar. U dient het bezwaar te dateren en te ondertekenen. U richt het bezwaarschrift aan het college van B&W van gemeente Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte.