Wilhelminaoord, Dirk de Ruiterpad 2

Type bekendmaking
meldingen
Status
milieumelding
Locatie (postcode)
  • 8384DD 2
Publicatiedatum
16-03-2021
Einddatum
19-05-2021
Kaart behorende bij: Wilhelminaoord, Dirk de Ruiterpad 2 De gemeente Westerveld maakt bekend dat zij de volgende meldingen hebben ontvangen, op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer, het Besluit Lozen buiten inrichtingen, danwel het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval;

Beschrijving

Wilhelminaoord, Dirk de Ruiterpad 2, 8384 DD, melding Activiteitenbesluit voor het veranderen van een kwekerij, ontvangstdatum 11-02-2021, zaaknummer 295710

Procedure

U kunt de melding op afspraak digitaal inzien. Hiervoor kunt u bij de gemeente een afspraak maken via telefoonnummer 14 0521. Wij verzoeken u het desbetreffende zaaknummer daarbij te vermelden.