Wilhelminaoord, M.A. van Naamen van Eemneslaan, sectie K, nr. 1417

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verlenging beslistermijn
Locatie (perceel)
  • Vledder K 1417
Publicatiedatum
05-05-2021
Einddatum
16-06-2021
De gemeente Westerveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten, voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

Beschrijving

Wilhelminaoord, M.A. van Naamen van Eemneslaan, sectie K, nr. 1417, plaatsen netstation, verlenging beslistermijn, handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, verzenddatum 30-04-2021, zaaknummer 286258

Procedure

De beslistermijn wordt verlengd vanwege de gecompliceerdheid van de zaak. Er is geen bezwaar mogelijk.