Wilhelminaoord, Koningin Wilhelminalaan, sectie H, nr. 2531

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verlenging beslistermijn
Locatie (perceel)
  • Vledder H 2531
Publicatiedatum
07-04-2021
Einddatum
19-05-2021
De gemeente Westerveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten, voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

Beschrijving

Wilhelminaoord, Koningin Wilhelminalaan, sectie H, nr. 2531, doorgraven greppel, verlenging beslistermijn, verzenddatum 01-04-2021, zaaknummer 295609

Procedure

De beslistermijn wordt verlengd vanwege de gecompliceerdheid van de zaak. Er is geen bezwaar mogelijk.