Wilhelminaoord, Koningin Wilhelminalaan, sectie K, nr. 1397

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verlenging beslistermijn
Locatie (perceel)
  • Vledder K 1397
Publicatiedatum
07-04-2021
Einddatum
19-05-2021
De gemeente Westerveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten, voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

Beschrijving

Wilhelminaoord, Koningin Wilhelminalaan, sectie K, nr. 1397, dempen greppel tussen twee kavels, verlenging beslistermijn, verzenddatum 01-04-2021, zaaknummer 295606

Procedure

De beslistermijn wordt verlengd vanwege de gecompliceerdheid van de zaak. Er is geen bezwaar mogelijk.