Wittelte, De Broeken 5

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd regulier
Locatie (postcode)
  • 7986PC 5
Publicatiedatum
31-03-2021
Einddatum
12-05-2021
Kaart behorende bij: Wittelte, De Broeken 5 De gemeente Westerveld maakt bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, heeft ontvangen:

Beschrijving

Wittelte, De Broeken 5, 7986 PC, herplaatsen machineberging, ontvangstdatum 29-03-2021, zaaknummer 300092

Procedure

U kunt de aanvraag en bijbehorende stukken op afspraak digitaal inzien. Hiervoor kunt u bij de gemeente een afspraak maken via telefoonnummer 14 0521. Wij verzoeken u het desbetreffende zaaknummer daarbij te vermelden.