Diever, Kalteren 9, 7981 LR

Type bekendmaking
meldingen
Status
milieumelding
Locatie (perceel)
  • Diever I 1846
Publicatiedatum
23-06-2021
Einddatum
04-08-2021
Kaart behorende bij: Diever, Kalteren 9, 7981 LR De gemeente Westerveld maakt bekend dat zij de volgende meldingen hebben ontvangen, op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer, het Besluit Lozen buiten inrichtingen, danwel het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval;

Beschrijving

Diever, Kalteren 9, 7981 LR, verbouw woonboerderij en aanbouw nieuw bijgebouw, ontvangstdatum 03-06-2021, zaaknummer 305324

Procedure

U kunt de melding op afspraak digitaal inzien. Hiervoor kunt u bij de gemeente een afspraak maken via telefoonnummer 14 0521. Wij verzoeken u het desbetreffende zaaknummer daarbij te vermelden.