Dwingeloo, De Noordster 105 n5, 7991PB

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verlenging beslistermijn
Publicatiedatum
30-06-2021
Einddatum
11-08-2021
Kaart behorende bij: Dwingeloo, De Noordster 105 n5, 7991PB De gemeente Westerveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten, voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

Beschrijving

Dwingeloo, De Noordster 105 n5, 7991PB, uitbreiding recreatiewoning, ontvangstdatum 28-06-2021, zaaknummer 300917

Procedure

De beslistermijn wordt verlengd vanwege de gecompliceerdheid van de zaak. Er is geen bezwaar mogelijk.