Vledder, sectie G nr. 813

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verlenging beslistermijn
Locatie (perceel)
  • Vledder G 813
Publicatiedatum
30-06-2021
Einddatum
11-08-2021
De gemeente Westerveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten, voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

Beschrijving

Vledder, sectie G nr. 813, schuilstal op stukje land, ontvangstdatum 29-06-2021, zaaknummer 302982

Procedure

De beslistermijn wordt verlengd vanwege de gecompliceerdheid van de zaak. Er is geen bezwaar mogelijk.