Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Heeft u een grote terugval in uw inkomen als gevolg van de coronamaatregelen? Kunt u hierdoor uw noodzakelijke kosten moeilijk betalen? Mogelijk komt u in aanmerking voor de TONK-regeling. Deze regeling biedt een tijdelijke financiële ondersteuning voor het betalen van uw noodzakelijke kosten. Het gaat hierbij om een tegemoetkoming in de vaste woonlasten, zoals: huur of hypotheek, gas, water en elektriciteit.

Voorwaarden

U kunt de uitkering alléén aanvragen als:

  • U 18 jaar of ouder bent;
  • U een groot deel van het (gezamenlijke) inkomen verliest door de coronamaatregelen;
  • U uw woonkosten niet meer kunt betalen uit het (gezamenlijke) inkomen of makkelijk uit uw vermogen kunt halen;
  • U ook met een andere financiële regeling of uitkering, zoals een toeslag van UWV op uw WW-uitkering, niet voldoende inkomsten heeft om uw woonkosten te betalen.

Bent u om andere redenen in financiële problemen gekomen? Dan komt u niet in aanmerking voor deze uitkering.

Aanvraag

U kunt via het digitale aanvraagformulier een aanvraag doen voor de TONK voor ten hoogste de periode van 1 januari tot 1 oktober 2021 en wordt per maand verstrekt. Een aanvraag voor deze tegemoetkoming kunt u indienen tot 1 november 2021.

Wat moet u doen?

  1. U vult de vragen op het aanvraagformulier naar waarheid in.
  2. U verklaart dat u als gevolg van de coronamaatregelen veel minder inkomsten heeft en daardoor uw noodzakelijke kosten, zoals de vaste woonlasten, niet kunt betalen.
  3. U levert kopieën/scans van alle bewijsstukken in (uploaden). Zorg ervoor dat de bewijsstukken compleet zijn. De gemeente bewaart uw gegevens en bewijsstukken in een dossier.
  4. U ondertekent het aanvraagformulier met uw DigiD. Heeft u een partner? Dan moet u de aanvraag beiden ondertekenen.

Wanneer krijgt u de TONK

Als u het aanvraagformulier volledig heeft ingevuld, geeft dit nog géén recht op de TONK. De gemeente Westerveld bekijkt uw gegevens en neemt een besluit over uw aanvraag. Indien uw (gezamenlijk) netto inkomen hoger is dan 120% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm, wordt het meerinkomen op de tegemoetkoming in mindering gebracht. Er kan om extra informatie worden gevraagd.

Controle gegevensverstrekking

De gemeente kan zowel bij de aanvraag, als ook achteraf uw gegevens controleren. De gemeente mag bij andere instanties en personen informatie over u en uw partner opvragen, die relevant zijn voor de regeling. Zo kan de gemeente controleren of u het juiste bedrag aan uitkering heeft ontvangen. Blijkt bij controle dat u te veel heeft ontvangen? Dan moet u het teveel ontvangen bedrag terugbetalen. Heeft u te weinig ontvangen? Dan betaalt de gemeente nog een bedrag na.