Coronaproof een evenement organiseren

In Drenthe zijn kleinere evenementen weer mogelijk. Het evenement moet voldoen aan de Coronamaatregelen en ook derden die door de organisatie worden ingehuurd, moeten hun werkzaamheden veilig en gezond kunnen uitvoeren.

Concreet betekent dit dat bijvoorbeeld beveiligers, verkeersregelaars en EHBO’ers ook de kwaliteit van hun werkzaamheden moeten garanderen voor, tijdens en na afloop van het evenement; het is aan de organisatie om hier in de planvorming duidelijkheid over te geven.

Beoordeling volgens de noodverordening

De gemeente beoordeelt uw aanvraag aan de hand van de noodverordening die op dat moment geldt. Op de dag of dagen dat uw evenement is gepland, wordt gekeken naar de regels zoals deze staan in de noodverordening die op dat moment van kracht is. De noodverordening is te allen tijden leidend.

Het organiseren van een evenement is voor uw risico. Indien door een kabinetsbesluit evenementen niet meer zijn toegestaan en dit wordt opgenomen in de noodverordening, geldt dit ook voor uw evenement. Gemeente Westerveld kan hier geen verantwoordelijkheid voor nemen.

Legekosten

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag worden legeskosten in rekening gebracht. Deze legeskosten komen te vervallen indien wij u door een aanscherping van de noodverordening geen vergunning kunnen verlenen. Als het evenement wel vergund wordt maar geen doorgang kan vinden door een aanscherping van de noodverordening, dan worden door u betaalde leges teruggestort op het rekeningnummer waarmee u de legeskosten heeft betaald.

Checklist

De checklist (PDF - 93 kB) helpt bij het aanvragen en het verkrijgen van de vergunning.