Maatregelen

Hier leest u meer over de maatregelen in de aanpak van de corona-crisis.

  • Paasvuren en buurthuizen

    20 maart 2020

    De twaalf Drentse burgemeesters hebben vrijdagmiddag 20 maart 2020 de maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken, aangescherpt en aangevuld. Het Regionaal Beleidsteam (RBT) dat sinds 13 maart 2020 onder voorzitterschap van Marco Out opereert, heeft besloten dat aanvullingen nodig zijn.

  • Noodverordening 29 mei

    De voorzitter van de Veiligheidsregio Drenthe heeft 29 mei 2020 een nieuwe Noodverordening vastgesteld.