Tozo-regeling per 1 juni 2020 (Tozo 2)

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) vult uw inkomen uit uw bedrijf of zelfstandig beroep aan tot het sociaal minimum. De Tozo 1 had een looptijd van 1 maart tot 31 mei 2020. Deze regeling is verlengd met Tozo-regeling 2. De Tozo 2 gaat in per 1 juni en loopt tot uiterlijk 30 september 2020. U kunt een verlenging van de Tozo-uitkering aanvragen.

Waarom een verlenging?

Misschien zijn de gevolgen van de coronacrisis voor u na drie maanden nog niet voorbij. Het duurt nog een tijd voordat u weer voldoende opdrachten of bestellingen krijgt, of uw bedrijf of uw beroep weer op een normale manier kunt uitoefenen en voordat u genoeg geld binnenkrijgt zodat u alle maandelijkse kosten weer kunt betalen. Daarom kunt u mogelijk langer gebruikmaken van de aanvullende Tozo-uitkering voor levensonderhoud.

Over welke periode loopt de verlenging?

U kan vanaf 1 juni 2020 een verlenging van uw Tozo-uitkering aanvragen. De verlenging van de Tozo-uitkering loopt tot uiterlijk 30 september 2020. Het is de bedoeling om de uitkering aansluitend op de eerste periode van de Tozo-uitkering te ontvangen.

Aanvraag indienen

Via het digitale aanvraagformulier 'Tozo verlengen of aanvragen (Tozo 2)' bovenaan deze pagina, kunt u deze tijdelijke voorziening aanvragen. Als u ook de Tozo 1 heeft ontvangen kunt u kiezen voor de optie ´verlenging´. Vraagt u voor het eerst een Tozo-uitkering aan? Kiest u dan voor de optie ´eerste aanvraag´.

Is een digitale aanvraag niet mogelijk, omdat u bijvoorbeeld geen DigiD heeft, neem dan contact op met de gemeente via 14 0521, dan sturen wij u een aanvraagformulier per e-mail toe. Als u en uw partner allebei een beroep op de overbruggingsregeling willen doen, is één aanvraagformulier invullen voldoende.

De volgende documenten dienen bij een aanvraag toegevoegd te worden:

  • kopie geldig identiteitsbewijs van u en uw partner;
  • verblijfsvergunning van u en uw partner (indien van toepassing)
  • inschrijfbewijs KvK;
  • bankpas, afschrift bank of ander document waarop IBAN nummer vermeldt staat.
  • uw inkomsten en inkomsten van uw (eventuele) partner (loon, uitkering, inkomsten zelfstandige, overige).

Inkomen van uw partner

Heeft u een partner? Voor het aanvragen van Tozo 2 telt het inkomen van uw partner mee. U verklaart dat uw gezinsinkomen (van u en uw partner samen) onder het voor u geldende sociaal minimum ligt. Het gaat onder meer om inkomen uit werk in loondienst, een uitkering, pensioen of inkomsten uit een eigen bedrijf of beroep van uw partner. Heeft u samen met uw partner meer inkomen dan het sociaal minimum? Dan heeft u geen recht op de Tozo 2-uitkering. Heeft u samen een inkomen onder het sociaal minimum? Dan heeft u waarschijnlijk wel recht op de Tozo 2.

Hoogte van de uitkering

De tijdelijke overbruggingsuitkering vult uw (gezamenlijke) netto gezinsinkomen aan tot het sociaal minimum dat in uw situatie geldt.

Bedragen sociaal minimum (netto per maand, inclusief vakantietoeslag):

  • Alleenstaande (ouder) van 18 tot en met 20 jaar: € 259,78
  • Alleenstaande (ouder) van 21 jaar en ouder: € 1.052,32
  • Gehuwden, beide 21 jaar en ouder: € 1.503,32
  • Gehuwden, (een van) beide pensioengerechtigd: € 1.594,42

De uitbetalingsdata voor deze tijdelijke voorziening zijn 30 juni, 30 juli, 28 augustus en 30 september 2020.

Belastingen

De overbruggingsuitkering wordt netto aan uw uitbetaald. De gemeente draagt achteraf belastingen af. De overbruggingsuitkering telt dus ook mee bij de vaststelling van het verzamelinkomen over 2020. Heeft u een partner en kent de gemeente u een aanvullende uitkering toe? Dan ontvangt u beiden een deel van deze uitkering.

Controle gegevensverstrekking

Wie een beroep doet op de Tozo-regeling moet aan de gemeente alle inlichtingen geven die nodig zijn om het recht op en de hoogte van de uitkering te kunnen bepalen. Houdt u er rekening mee dat uw gegevens bij de aanvraag en/of achteraf worden gecontroleerd. Dat kan soms ook inhouden dat er gegevens bij andere instanties en personen worden opgevraagd. Verstrekt u onvolledige of valse inlichtingen, dan vordert de gemeente de uitkering terug en wordt daar bovenop een boete opgelegd. Dat kan ook als achteraf bij een extra toets blijk t dat de uitkering ten onrechte is verstrekt.

Contact

Heeft u vragen? Mail dan naar info@gemeentewesterveld.nl en vermeld uw vraag en telefoonnummer. U kunt ook bellen naar 14 0521. Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website van Rijksoverheid.