Coronamaatregelen voor sportaanbieders

Op deze pagina vindt u een overzicht van de maatregelen waar u als sportaanbieder rekening mee dient te houden.

Noodverordening

De regels en maatregelingen omtrent de coronacrisis staan in de Noodverordening van de Veiligheidsregio Drenthe (VRD). De huidige Noodverordening dateert van 21 augustus 2020. Gebruikelijk is dat na bekendmaking van nieuwe maatregelen in een persconferentie, de noodverordening wordt aangepast. Houd de wijzigingen in de gaten. De meest recente Noodverordening is altijd te vinden  op de website van de VRD en op die van de gemeente Westerveld.

Kantine

Is uw kantine geopend? Dan geldt dit volgens de Noodverordening als een eet- en drinkgelegenheid. Dit betekent dat u mensen bij binnenkomst dient de bevragen naar hun gezondheid en dat u een aantal gegevens dient te vragen en noteren.
De volgende voorschriften gelden voor de kantine:

 • De bezoekers vooraf of bij aankomst te laten reserveren;
 • de gezondheid van de bezoekers te verifiëren;
 • de bezoekers te placeren; en
 • de bezoekers te vragen hun contactgegevens beschikbaar te stellen en toe te stemmen met de verwerking en overdracht van die gegevens ten behoeve van de uitvoering van een eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD en daartoe de volgende gegevens te verstrekken volledige naam, datum, aankomsttijd en placering van het bezoek, e-mailadres, telefoonnummer en toestemming. De verzamelde gegevens mogen alleen aan de GGD worden verstrekt. U dient de gegevens veertien dagen te bewaren en daarna te vernietigen.

Algemene en hygiëne voorschriften

U treft maatregelen:

 • Waarmee de stromen van de personen die samenkomen worden gescheiden. Dit geldt ook voor het gebruik van sanitaire voorzieningen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld eenrichtingsverkeer;
 • op gebied van hygiëne waarmee de verspreiding van COVID-19 wordt tegengegaan. Denk hierbij aan ontsmettingsmiddelen;
 • waardoor de aanwezigen te allen tijde 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden. Dit geldt niet voor  bezoekers die tot één huishouden behoren of jonger dan dertien jaar zijn. Houdt u hierbij rekening met de afstand bij het plaatsen van de tafels en stoelen in de kantine;
 • tot slot zorgt u ervoor dat de aanwezigen aan wie een zitplaats is toegewezen daarvan gebruik maken. Dit betekent dat bezoekers niet in de kantine mogen staan.

Wij adviseren u bij de ingang ontsmettingsmiddel neer te zetten en bezoekers schriftelijk op het volgende te wijzen:

 • Schud geen handen;
 • gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten, te hoesten of te niezen, gooi deze daarna weg en was uw handen;
 • hoest en nies anders in de binnenkant van uw elleboog;
 • was vaak uw handen.

Protocollen