Tozo-regeling per 1 oktober 2020 (Tozo 3)

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) vult uw inkomen uit uw bedrijf of zelfstandig beroep aan tot het sociaal minimum. De Tozo 2 regeling had een looptijd tot en met 30 september 2020. De Tozo-regeling is verlengd van met Tozo-regeling 3. De Tozo 3 gaat in per 1 oktober 2020 tot uiterlijk 1 april 2021. U kunt een verlenging van de Tozo-uitkering aanvragen.

Waarom een verlenging?

Misschien zijn de gevolgen van de coronacrisis voor u na 1 oktober nog niet voorbij. Het kan even duren voordat u uw bedrijf of beroep weer op een normale manier kunt uitoefenen en u voldoende inkomsten heeft. Misschien wilt u onderzoeken of u uw bedrijf of beroep kunt aanpassen aan de huidige situatie of kunt voorbereiden op de toekomst? Of denkt u erover om ander werk te gaan doen, als zelfstandige of in loondienst? Om een goede beslissing te kunnen nemen heeft u tijd nodig en mogelijk ook (financiële) ondersteuning. Daarom kunt u (nogmaals) langer gebruikmaken van de aanvullende Tozo-uitkering voor levensonderhoud.

Over welke periode loopt de verlenging?

U kan vanaf 1 oktober 2020 een verlenging van uw Tozo-uitkering aanvragen. De verlenging van de Tozo-uitkering loopt tot uiterlijk 1 april 2021. Het is de bedoeling om de uitkering aansluitend op de eerste periode van de Tozo-uitkering te ontvangen. Ontvangt u tot en met september een Tozo 2-uitkering? Dan is het mogelijk om de Tozo 3-uitkering aansluitend vanaf 1 oktober 2020 te ontvangen. U kunt de Tozo 3-uitkering ook later laten ingaan, bijvoorbeeld vanaf 1 december of aanvragen voor een kortere periode. Dit kan als u weet dat u in sommige maanden voldoende inkomsten of vermogen heeft.

Kunt u met terugwerkende kracht aanvragen?

In tegenstelling tot bij Tozo 1 en 2 kunt u de uitkering bij Tozo 3 niet over de gehele aanvraagperiode met terugwerkende kracht aanvragen of verlengen. Het werkt zo:

 • In de maanden oktober en november 2020 kunt u de uitkering met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2020 aanvragen;
 • Vanaf 1 december 2020 kunt u de uitkering aanvragen vanaf de 1e van de maand waarin u de aanvraag doet. Op 15 december 2020 kunt u dus aanvragen vanaf 1 december 2020. U kunt vanaf december 2020 dus geen Tozo-uitkering meer aanvragen voor de voorafgaande maanden.

Aanvraag indienen

Via het digitale aanvraagformulier 'Tozo verlengen of aanvragen (Tozo 3)' bovenaan deze pagina, kunt u deze tijdelijke voorziening aanvragen. Als u ook de Tozo 2 heeft ontvangen kunt u kiezen voor de optie ´verlenging´. Vraagt u voor het eerst een Tozo-uitkering aan? Kiest u dan voor de optie ´eerste aanvraag´.

Is een digitale aanvraag niet mogelijk, omdat u bijvoorbeeld geen DigiD heeft, neem dan contact op met de gemeente via 14 0521, dan sturen wij u een aanvraagformulier per e-mail toe. Als u en uw partner allebei een beroep op de overbruggingsregeling willen doen, is één aanvraagformulier invullen voldoende.

De volgende documenten dienen bij een aanvraag toegevoegd te worden:

 • kopie geldig identiteitsbewijs van u en uw partner;
 • verblijfsvergunning van u en uw partner (indien van toepassing)
 • inschrijfbewijs KvK;
 • bankpas, afschrift bank of ander document waarop IBAN nummer vermeldt staat.
 • uw inkomsten en inkomsten van uw (eventuele) partner (loon, uitkering, inkomsten zelfstandige, overige).

Voorwaarden

U kunt de uitkering alléén aanvragen als:

 • u als gevolg van de coronacrisis in de financiële problemen bent gekomen;
 • u voldoet aan het urencriterium van de Belastingdienst. Dit betekent dat u in normale omstandigheden tenminste 1225 uur per jaar (gemiddeld 23½ uur per week) als zelfstandige werkzaam bent;
 • u vóór 18 maart 2020 als zelfstandige stond ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;
 •  uw totale gezinsinkomen lager is dan het sociaal minimum van (normen juli 2020):
  • gehuwden / samenwonenden, 1 partner ouder dan de AOW-leeftijd:€ 1.606,88
  • gehuwden / samenwonenden, beiden jonger dan de AOW-leeftijd: € 1.512,90
  • alleenstaande (ouders) jonger dan de AOW-leeftijd: € 1.059,03
  • als u of uw partner jonger dan 21 jaar bent/is gelden afwijkende normen. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Op de website krijgiktozo.nl kunt u met een 'krijg ik Tozo check' bekijken of u misschien in aanmerking komt voor een Tozo-uitkering.

Inkomen van uw partner

Heeft u een partner? Voor het aanvragen van Tozo 3 telt het inkomen van uw partner mee. U verklaart dat uw gezinsinkomen (van u en uw partner samen) onder het voor u geldende sociaal minimum ligt. Het gaat onder meer om inkomen uit werk in loondienst, een uitkering, pensioen of inkomsten uit een eigen bedrijf of beroep van uw partner. Heeft u samen met uw partner meer inkomen dan het sociaal minimum? Dan heeft u geen recht op de Tozo 3-uitkering. Heeft u samen een inkomen onder het sociaal minimum? Dan heeft u waarschijnlijk wel recht op de Tozo 3.

Belastingen

De overbruggingsuitkering wordt netto aan uw uitbetaald. De gemeente draagt achteraf belastingen af. De overbruggingsuitkering telt dus ook mee bij de vaststelling van het verzamelinkomen over 2020. Heeft u een partner en kent de gemeente u een aanvullende uitkering toe? Dan ontvangt u beiden een deel van deze uitkering.

Controle gegevensverstrekking

Wie een beroep doet op de Tozo-regeling moet aan de gemeente alle inlichtingen geven die nodig zijn om het recht op en de hoogte van de uitkering te kunnen bepalen. Houdt u er rekening mee dat uw gegevens bij de aanvraag en/of achteraf worden gecontroleerd. Dat kan soms ook inhouden dat er gegevens bij andere instanties en personen worden opgevraagd. Verstrekt u onvolledige of valse inlichtingen, dan vordert de gemeente de uitkering terug en wordt daar bovenop een boete opgelegd. Dat kan ook als achteraf bij een extra toets blijk t dat de uitkering ten onrechte is verstrekt.

Contact

Heeft u vragen? Mail dan naar info@gemeentewesterveld.nl en vermeld uw vraag en telefoonnummer. U kunt ook bellen naar 14 0521. Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website van Rijksoverheid .