Maatregelen

Hier leest u meer over de maatregelen in de aanpak van de coronacrisis.

  • Intrekking noodverordening

    Nu de Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19 per 1 december 2020 van kracht is, is de werkwijze via noodverordeningen overbodig geworden. De noodverordening is ingetrokken.