Intrekking noodverordening

Nu de Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19 per 1 december 2020 van kracht is, is de werkwijze via noodverordeningen overbodig geworden. De noodverordening is ingetrokken.

In de afgelopen 10 maanden zijn de maatregelen die noodzakelijk waren voor het beperken van de verspreiding van het COVID-19 virus afgekondigd middels noodverordeningen. Daarbij werd gebruik gemaakt van de bevoegdheden van de voorzitter van de Veiligheidsregio. Vanaf 1 december 2020 zijn de maatregelen geborgd in de Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19 en is de werkwijze via noodverordeningen overbodig geworden. De noodverordening van 18 november jl. is ingetrokken.

Het Intrekkingsbesluit van de Veiligheidsregio Drenthe (PDF - 131 kB).