Noodsteun voor culturele instellingen

De rijksoverheid heeft geld beschikbaar gesteld voor gemeenten om de culturele infrastructuur in stand te houden. Met deze gelden wil de gemeente Westerveld lokale culturele instellingen ondersteunen in de coronacrisis.

De regeling

  • De regeling dekt (gedeeltelijk) het omzetverlies van 2020 dat geleden is als gevolg van de coronamaatregelen;
  • De regeling is voor culturele instellingen zonder winstoogmerk, zoals verenigingen en stichtingen die activiteiten organiseren gericht op kunst, muziek, dans, theater, literatuur en/of erfgoed;
  • Het aan te vragen bedrag is tussen de € 500 en € 2.500;
  • De aanvragen worden afgehandeld in de volgorde waarop de aanvragen binnenkomen. Er is een subsidieplafond van € 45.000;
  • De regeling is aan te vragen van vrijdag 15 januari 2021 tot en met woensdag 31 maart 2021.

Is het maximale bedrag van € 2.500 niet voldoende om de omzetverliezen te dekken, dan verzoeken wij u om wél de aanvraag in te dienen. Samen zoeken we dan naar een oplossing. Er is namelijk extra geld gereserveerd voor culturele instellingen voor wie deze subsidie niet toereikend is.

Via het online formulier op deze pagina dient u de aanvraag in. Meer informatie over deze subsidie vindt u in de uitvoeringsregel. Als u nog vragen heeft kunt u contact met ons opnemen.