Maatregelen Rijksoverheid en meer informatie

Een handig overzicht van de maatregelen vanuit de Rijksoverheid en andere handige links waar u als ondernemer terecht kunt.

Maatregelen Rijksoverheid

Op dinsdag 17 maart 2020 zijn de landelijke maatregelen vanuit het noodpakket banen en economie bekend gemaakt. Een actueel overzicht van alle huidige regelingen en waar u deze kunt aanvragen vindt u op de website van Rijksoverheid.

Coronaprotocol

In samenwerking met de Rijksoverheid lanceerden VNO-NCW en MKB-Nederland de nieuwe website www.mijncoronaprotocol.nl. Op deze site zijn alle protocollen te vinden waarin is vastgelegd hoe bedrijven en publieke organisaties in hun sector aan de slag gaan met de 1,5-meterregels en andere RIVM-voorschriften om verantwoord open te kunnen.

Ondernemers met vragen

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben samen met de Kamer van Koophandel een coronaloket geopend voor ondernemers met vragen. U kunt iedere werkdag tussen 08.30 en 17.00 uur bellen met: 0800-2117.

Op de website van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD Drenthe) is een overzicht te vinden van wat men kan verwachten wanneer er besmettingen op het werk zijn.

Veelgestelde vragen

Voor veelgestelde (ondernemers)vragen kunt u terecht bij de Kamer van Koophandel, het UWV, de Veiligheidsregio Drenthe en de Rijksoverheid .

Werk en inkomen

De afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Westerveld wil u graag ondersteunen wanneer u geraakt bent door de gevolgen van de corona maatregelen. Als u in de afgelopen periode gebruikt gemaakt heeft van de Tozo (Tijdelijke Overbrugginsregeling Zelfstandige Ondernemers) dan betekent dat wij er ook voor u zijn. Denkt u bijvoorbeeld aan uw ontwikkeling en de ontwikkeling van uw medewerkers, het vinden van werk, advies bij geldzorgen, innovatie en digitalisering. Misschien worstelt u met vragen over de toekomst of wilt u gewoon eens sparren, ook dan bent u van harte welkom. Neem contact op met accountmanager Werk en Inkomen van de gemeente Westerveld via telefoonnummer 14 0521

Ik ben Drents ondernemer

Drentse ondernemers en ZZP’ers die in de problemen komen door de effecten van de coronacrisis kunnen naast de landelijke en gemeentelijke regelingen een beroep doen op de adviseurs van ‘Ik Ben Drents Ondernemer’. Zij kijken juist nu samen met de ondernemer waar kansen liggen voor het bedrijf of hoe kosten bespaard kunnen worden. Zo kan er gebruik gemaakt worden van vouchers bij behoefte aan subsidie of een spoeddigitaliseringstraject gestart worden om de online zichtbaarheid van een onderneming te vergroten. Bekijk de website Ik ben Drents ondernemer

Ondernemend Westerveld

Ondernemersfonds Westerveld en Koepel Ondernemend Westerveld roepen op om in deze tijd extra aan de lokale ondernemers te denken. Zij proberen er zoveel mogelijk voor ondernemers te zijn. Op de website Ondernemend Westerveld vindt u meer informatie.

Regio Zwolle Brigade

De samenwerkende partners binnen Regio Zwolle hebben de Regio Zwolle Brigade opgericht om ondernemers te helpen door de corona-crisis te komen. De Regio Zwolle Brigade ondersteunt ondernemers met raad en daad. Dat doet de Regio Zwolle Brigade aanvullend op de reguliere dienstverlening van gemeentes, UWV en alle andere instanties.