Aanvragen Koninklijke Onderscheidingen 2024

Wilt u iemand voordragen voor een lintje? Een Koninklijke onderscheiding is er voor mensen die zich op een bijzondere of uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving. U kunt daarbij denken aan vrijwilligers die zich langdurig inzetten voor organisaties op het gebied van bijvoorbeeld sport, kunst, cultuur, kerkelijk leven of natuur en mensen die hele bijzondere prestaties ten behoeve van de samenleving hebben geleverd in hun betaalde baan (of een nevenfunctie) die veel verder gaan dan wat van iemand kan worden verwacht.

Lintje aanvragen vóór 1 juli

Een Koninklijke onderscheiding wordt toegekend door Zijne majesteit. U kunt een persoon voordragen bij de burgemeester van de gemeente Westerveld. Een lintje dat uitgereikt zou moeten worden rond Koningsdag 2024 moet vóór 1 juli 2023 aangevraagd zijn bij de burgemeester. Het formulier dat ingediend moet worden voor het aanvragen van een Koninklijke onderscheiding vindt u op: www.lintjes.nl/voordragen. Het ingevulde formulier stuurt u vervolgens naar l.jager@gemeentewesterveld.nl. Voor vragen kunt u bellen met tel. 14 0521 en vragen naar mevrouw L. Jager en bij haar afwezigheid mevrouw R. Van den Berg.