Onderhoudswerkzaamheden Nieuwe Ruiterweg, Havelte

Vanaf dinsdag 11 april aanstaande voert Schagen Infra in opdracht van de gemeente Westerveld onderhoudswerkzaamheden uit aan de Nieuwe Ruiterweg in Havelte. Om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren, wordt de weg afgesloten voor doorgaand verkeer. In verband met de bereikbaarheid van de aanliggende wijken en het sportpark, worden de werkzaamheden in fasen uitgevoerd.

Planning en werkzaamheden 

Een globale omschrijving van de werkzaamheden die Schagen Infra gaat uitvoeren: 

  • Verwijderen van asfaltverharding, banden en goottegels; 
  • De bestaande fundering herprofileren; 
  • Aanpassen riolering kruising Nieuwe Ruiterweg – Parkkamp; 
  • Het aanbrengen van banden en goottegels; 
  • Het aanbrengen van 3 lagen asfalt; 
  • Het afwerken van bermen en aanhalen van straatwerk.

In het kader van duurzaamheid worden de bestaande banden zoveel mogelijk hergebruikt. Kapotte banden worden afgevoerd en vervangen door nieuwe banden. 
Om onze werkzaamheden uit te kunnen voeren, sluiten we de weg af voor doorgaand verkeer. 

De werkzaamheden zullen, i.v.m. de bereikbaarheid van de aanliggende wijken en het sportpark, in 3 fasen uitgevoerd worden.

  • Fase 1: Schipperkampweg – Fazantweg 11 april t/m 5 mei 2023
  • Fase 2: Fazantweg – Weegbree 8 mei t/m 20 juni 2023
  • Fase 3: Weegbree – van Helomaweg (N353) 21 juni t/m 23 juni

Omleiding

De hoofd-omleiding gedurende de werkzaamheden is via de Van Helomaweg (N353) en de Rijksweg (N371) v.v. Bewoners en bezoekers van het sportpark worden via lokale omleidingsroutes geleidt. Zowel de hoofd omleidingsroute als de lokale omleidingsroutes worden met bebording aangegeven.

Omgevingsapp

Tijdens de werkzaamheden kunt u op de hoogte gehouden worden door de Schagen Infra omgevingsapp die u gratis kunt downloaden in de app- of playstore (zoek op “Schagen Infra”). In de app krijgt u verschillende werken te zien. Kies dan voor het werk “Nieuwe Ruiterweg”. Via de app verspreiden ze projectupdates en foto’s en kunt u met vragen direct contact met Schagen Infra opnemen.

Meer informatie

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met Marco van Dijken, uitvoerder Schagen Infra via m.vandijken@schageninfra.nl. Op werkdagen tijdens kantooruren ook telefonisch bereikbaar via 06 – 11 82 50 21. 
Voor vragen aan de gemeente Westerveld, kunt u telefonisch contact opnemen met 14 0521 of via mail info@gemeentewesterveld.nl.