Tijdelijke huisvesting statushouders in Wittelte

Vanaf woensdag 12 april a.s. huisvest groepsherberg De Twijfelaar in Wittelte twaalf statushouders voor een periode van zes maanden. De gemeente Westerveld heeft samen met de zaakwaarnemer van de groepsherberg het initiatief genomen de accommodatie tijdelijk beschikbaar te stellen voor opvang van statushouders. Dit gebeurt conform de hotel- en accommodatieregeling (HAR). Deze regeling is door COA in het leven geroepen om de druk op de opvangcapaciteit te verkleinen.

Statushouders zijn erkende vluchtelingen met een verblijfsvergunning die veelal in een asielzoekerscentrum op definitieve huisvesting wachten. Maar die definitieve huisvesting is vaak (nog) niet beschikbaar. Momenteel verblijven ruim 17.000 statushouders in asielzoekerscentra, wat de druk op de opvangcapaciteit van het COA enorm vergroot. 

Inburgering

Zodra de statushouders in onze gemeente wonen, starten zij direct met hun inburgeringstraject. Op deze manier kunnen ze een snelle start maken met hun nieuwe bestaan. Iedere statushouder is gekoppeld aan een 'buddy'. De buddy zorgt voor begeleiding en wijst de statushouder 1-op-1 de weg in onze gemeente. Dat is aanvullend op de verantwoordelijkheid die de gemeente heeft voor een goede inburgering. Mocht u een steentje willen bijdragen, bijvoorbeeld als buddy? Vrijwilligers zijn van harte welkom. Neemt u hiervoor contact op met de gemeente via onderstaande contactgegevens. 

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de gemeente op telefoonnummer 14 0521 of via het mailadres info@gemeentewesterveld.nl.