6000 huishoudens ontvangen uitnodiging voor enquête

Maandag 1 mei 2017 verstuurt gemeente Westerveld aan 6000 huishoudens een uitnodiging voor het invullen van een online enquête over de eigen woonomgeving. De inwoners worden uitgenodigd, hun mening te geven over bijvoorbeeld het gebruik en het onderhoud van gemeentelijke wegen, paden, ‘het groen’ en straatmeubilair.

De online enquête is onderdeel van het project BrinQ waarin gemeente en inwoners samen een visie voor de openbare ruimte opstellen. Naar de online enquête

Project BrinQ

De gemeente Westerveld heeft beleidsplannen voor veel verschillende onderdelen in de buitenruimte: plannen over groen, wegen, verlichting, begraafplaatsen, brinken. Maar wie naar buiten kijkt ziet één buitenruimte, één woonomgeving. Daarom gaat de gemeente samen met inwoners een visie maken voor de héle openbare ruimte. Die visie geeft de komende jaren richting aan de beleidsplannen waarin onderdelen verder uitgewerkt worden. Het schrijven van een visie doet de gemeente samen met de inwoners; de gemeenteraad stelt het definitieve document vast.

Werkgroep en enquête

Het schrijven van het document doet de gemeente dus niet alleen, maar samen met een werkgroep van ruim 40 inwoners. Vertegenwoordigers van groepen zijn uitgenodigd voor deze brede werkgroep van stakeholders. Op woensdag 19 april jl. was de aftrap van dit project en waren zo’n 90 vertegenwoordigers van organisaties aanwezig op de informatieavond. Het doel om na de aftrap een werkgroep met ongeveer 40 stakeholders te vormen, is gelukt!
Deze werkgroep gaat de komende weken twee keer in subgroepen op expeditie.

Maar ook de ervaring en mening van individuele inwoners/huishoudens zijn welkom bij het opstellen van de visie voor de openbare ruimte. Dat kan op twee manieren! Inwoners kunnen hun stem laten horen via een vertegenwoordiger in de brede werkgroep óf de online enquête invullen. 6000 huishoudens in Westerveld krijgen morgen of overmorgen de uitnodigingsbrief (mét inlogcode) op de deurmat met de vraag, de online enquête in te vullen.

Meer informatie over het project BrinQ staat op de tijdelijke projectwebsite www.brinqwesterveld.nl

6000 brieven over de online enquĂȘte liggen klaar in postzakken

Mailing ligt klaar in postzakken

 

Logo van het project BrinQ

Het logo van het project BrinQ