Convenant Bondgenootschap voor een geletterd Drenthe ondertekend

Vrijdag 7 april 2017 heeft wethouder Geertsma namens het gemeentebestuur van Westerveld, het convenant van het Bondgenootschap voor een geletterd Drenthe ondertekend.

In totaal ondertekenden zeven nieuwe bondgenoten het convenant: Tinten Welzijnsgroep, Rotary club Assen Noord, CMO Stamm, ASKA/SPA kinderopvang Assen, Gemeente Westerveld, Landhotel en restaurant Rikus en Gemeentelijke Kredietbank.

Sinds 9 september 2013 bestaat het Bondgenootschap voor een geletterd Drenthe: toen ondertekenden de eerste bondgenoten het convenant. Met de aansluiting van zeven nieuwe bondgenoten, telt het bondgenootschap nu bijna 60 bondgenoten. Doel van het bondgenootschap is, gezamenlijk de laaggeletterdheid in Drenthe voorkomen en verminderen. Activiteiten die hiervoor uitgevoerd worden zijn bijvoorbeeld:  cursussen aanbieden (onder andere bij het Taalpunt in de bibliotheek in Diever), de Taalmeter, leesbevorderingsproject voor basisschoolleerlingen (Leesvirus), het BoekStart-project en workshops voor professionals.

De ondertekening van het convenant was tijdens een zogeheten mini-conferentie. Een ander programmaonderdeel van de conferentie was de presentatie van het boek ‘Lokale Liefde’. In de bundel, uitgegeven door Stichting Lezen & Schrijven, staan herinneringen van laaggeletterden die een cursus volgen in Drenthe. Initiatiefneemster Karin Giphart reikte de eerste exemplaren uit. De verhalen zijn in makkelijke taal en dienen als oefenmateriaal voor cursisten en als inspiratie voor vrijwilligers, docenten of partners.

Wethouder Geertsma heeft aangegeven het aantal vindplaatsen te willen vergroten door de samenwerking met onderwijs en huisartsenpraktijken. Geertsma: “Het is van groot belang dat kinderen opgroeien in een talige omgeving!”

Wethouder leest in Lokale liefde

Wethouder Geertsma leest in het boek dat gepresenteerd is tijdens de mini-conferentie