Informatieavond over uw woonomgeving

Op woensdag 19 april 2017 houdt de gemeente een algemene informatiebijeenkomst in het Dingspilhuus in Diever over het opstellen van de visie voor de openbare ruimte. Dan hebben we het over uw woonomgeving! De bijeenkomst begint om 19.30 uur; de deur is om 19.00 uur ‘los’.

Iedereen maakt gebruik van de buitenruimte, van de ‘openbare ruimte’: om te fietsen, te wandelen, te spelen of mensen te ontmoeten. De openbare ruimte is dan ook van en voor u! Om de inrichting, het beheer en onderhoud beter te laten aansluiten op uw wensen gaat de gemeente Westerveld haar beleid ‘tegen het licht houden’.

De gemeente Westerveld heeft beleidsplannen voor veel verschillende onderdelen in de buitenruimte: plannen over groen, wegen, verlichting, begraafplaatsen, brinken enzovoort. Maar als u naar buiten kijkt ziet u één buitenruimte. Daarom gaat de gemeente samen met inwoners een visie maken voor de héle openbare ruimte. Die visie geeft de komende jaren richting aan de beleidsplannen waarin onderdelen verder uitgewerkt worden. Het schrijven van een visie doet de gemeente samen met de inwoners; de gemeenteraad stelt het definitieve document vast.

Werkgroep en enquête

Het schrijven van het document doet de gemeente dus niet alleen: wij hebben uw ervaring en mening nodig! U bent immers de expert als het gaat om het gebruik en de beleving van de buitenruimte. Vertegenwoordigers van groepen worden uitgenodigd voor een brede werkgroep van stakeholders.  We nodigen een zo groot mogelijke diversiteit aan organisaties uit zoals dorpsverenigingen, scholen, historische en begrafenisverenigingen, TIP-kantoren, zorginstellingen, boermarken, natuurorganisaties en ondernemersverenigingen, om plaats te nemen in die brede werkgroep. Met deze werkgroep van stakeholders gaan we het visiedocument schrijven.

Maar ook de ervaring en mening van individuele inwoners zijn welkom. Dat kan straks op twee manieren. Laat uw stem horen via een vertegenwoordiger in de brede werkgroep of vul de enquête in over de openbare ruimte. Zo’n 6000 huishoudens in Westerveld krijgen straks een brief op de deurmat met de vraag, een online enquête in te vullen.

Informatiebijeenkomst

Wilt u meer weten over het project waarin gemeente en inwoners samen een visie maken voor de openbare ruimte? Of wilt u misschien namens een organisatie in de brede werkgroep meedoen? Op woensdag 19 april 2017 houdt de gemeente een algemene informatiebijeenkomst in het Dingspilhuus in Diever over dit project. De bijeenkomst begint om 19.30 uur; de deur is om 19.00 uur ‘los’.

Het bezoeken van de informatiebijeenkomst is geheel vrijblijvend: u zit dan zeker niet vast aan bijvoorbeeld het meedoen in de brede werkgroep.

Wat is de openbare ruimte?

De openbare ruimte bestaat uit verschillende onderdelen in de buitenruimte waar de gemeente eigenaar van is en/of waar de gemeente het onderhoud van verzorgt. Dit zijn bijvoorbeeld:

  • straten, fietspaden en wegen
  • grasvelden, bloemperken, bomen en struiken,
  • bermen en sloten
  • bruggen en bruggetjes
  • lichtmasten
  • bankjes en prullenbakken
  • verkeersborden en andere bewegwijzeringsborden
  • begraafplaatsen

Riolering wordt niet meegenomen in dit project.