Projectnaam en logo gepresenteerd

Woensdag 19 april 2017 was de startbijeenkomst voor het project waarin gemeente en inwoners een visie voor de openbare ruimte schrijven. Wethouder Geertsma heette de aanwezigen welkom én had daarna twee primeurs. Eerst onthulde wethouder Geertsma de projectnaam en het projectlogo en daarna verklaarde hij de projectwebsite ‘online’.

De projectnaam is: BrinQ

Wat is het project BrinQ?

De gemeente Westerveld heeft beleidsplannen voor veel verschillende onderdelen in de buitenruimte: plannen over groen, wegen, verlichting, begraafplaatsen, brinken. Maar als u naar buiten kijkt ziet u één buitenruimte. Daarom gaat de gemeente samen met inwoners een visie maken voor de héle openbare ruimte. Die visie geeft de komende jaren richting aan de beleidsplannen waarin onderdelen verder uitgewerkt worden. Het schrijven van een visie doet de gemeente samen met de inwoners; de gemeenteraad stelt het definitieve document vast.

Werkgroep en enquête

Het schrijven van het document doet de gemeente dus niet alleen: wij hebben uw ervaring en mening nodig! Vertegenwoordigers van groepen zijn uitgenodigd voor een brede werkgroep van stakeholders. Denk hierbij aan organisaties zoals dorpsverenigingen, scholen, historische en begrafenisverenigingen, TIP-kantoren, zorginstellingen, boermarken, natuurorganisaties en ondernemersverenigingen. Met deze werkgroep van stakeholders gaat de gemeente het visiedocument schrijven.

Maar ook de ervaring en mening van individuele inwoners zijn welkom. Dat kan straks op twee manieren! Laat uw stem horen via een vertegenwoordiger in de brede werkgroep óf vul de  enquête in. Zo’n 6000 huishoudens in Westerveld krijgen een brief op de deurmat met de vraag, een online enquête in te vullen.

Wat betekent de naam BrinQ?

Het project om te komen tot een visie voor de openbare ruimte heet: BrinQ. BrinQ is een samenvoeging van Brink en Quality of Question.
De brink in een dorp is van oorsprong de gedeelde weide waarop de inwoners hun vee verzamelden, vaak gelegen op een centrale plek. En nog steeds komen mensen samen op deze plek om elkaar te ontmoeten tijdens markten, braderieën en andere evenementen. Een passende metafoor voor dit project waarin mensen samen komen om van gedachten te wisselen over de gezamenlijke ruimte.
De Q is er aan toegevoegd om een eigennaam te creëren. De Q staat voor het doel Quality: de kwaliteit die we gezamenlijk gaan bepalen voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Maar het staat ook voor Question: inwoners worden gevraagd mee te denken en te doen (dan wel door in de werkgroep van stakeholders plaats te nemen, dan wel door de online enquête in te vullen).

Naast een projectnaam is er ook een projectbeeld:

Projectlogo BrinQ

De inspiratie voor de vormgeving is de brink, die – zeker niet in alle gevallen maar – vaak een driehoekige vorm heeft waar wegen op uitkomen. Het beeld bestaat uit vier driehoeken die samen de letter K vormen, die we in de projectnaam zijn ‘kwijtgeraakt’.

Meer informatie

Onder andere via Da’s Mooi blijft u op de hoogte van het project BrinQ. Maar u kunt óók regelmatig de projectwebsite bezoeken en een abonnement nemen op een digitale nieuwsbrief. Het adres van de projectwebsite is: www.brinqwesterveld.nl