April 2018

 • Unieke activiteit Scootfit start in Havelte

  Fysiotherapeut Jeroen Fokkens van Praktijk Fysiotherapie Havelte organiseert in samenwerking met de werkgroep Havelte e.o. in actie! de pilot Scootfit. De pilot wordt in mei en begin juni 2018 gehouden. Scootfit is voor iedereen die gebruik maakt van een scootmobiel en er graag met anderen op uit wil. Er worden verschillende routes gereden en tussendoor worden er (spierversterkende) oefeningen aangeboden. De activiteit duurt 45 tot 60 minuten. Na afloop is er de mogelijkheid om op eigen kosten nog een consumptie te nuttigen in de Veldkei.

 • Groot onderhoud zandwegen

  In de week van 30 april 2018 start de gemeente met het groot onderhoud aan de zandwegen (waarvoor het onderhoud niet overgedragen is aan bijvoorbeeld een vereniging of boermarke).

 • Zandroos koopt bouwperceel in Kalterbroeken

  Op donderdag 19 april 2018 ondertekenden woongroep Zandroos en gemeente Westerveld de koopovereenkomst voor een stuk grond in het noordelijk deel van de wijk Kalterbroeken in Diever. Daarmee is de Zandroos de eerste partij die start met bouwactiviteiten in dit deel van de wijk.

 • Aangepaste openingstijden en afvalinzameling

  Het gemeentehuis en het Afvalbrengstation zijn gesloten op vrijdag 27 april (Koningsdag), donderdag 10 mei (Hemelvaartsdag) en maandag 21 mei 2018 (Pinkstermaandag).

  De inzamelroute van de ‘grijze’ container van donderdag 10 mei is verplaatst naar zaterdag 12 mei 2018.
  De inzamelroute van de ‘oranje’ container van maandag 21 mei is verplaatst naar zaterdag 19 mei 2018.

 • Westervelder genaturaliseerd

  Maandag 23 april 2018 is een inwoner van Westerveld, tijdens een zogeheten naturalisatieceremonie, Nederlander geworden. De heer Walid Faseh uit Dwingeloo had de Egyptische nationaliteit.

 • Bezoek van Z.M. de Koning aan viering 200 jarig bestaan Maatschappij van Weldadigheid

  Vrijdag 20 april 2018 bracht Zijne Majesteit de Koning een bezoek aan de viering van het 200 jarig bestaan van de Maatschappij van Weldadigheid. Een uniek stukje vaderlandse geschiedenis werd verteld, geschiedenis die doorgegeven moet worden. Verder werd er laten zien hoe scholieren, ondernemers en de gemeente Westerveld met de idealen van toen, in deze tijd bijdragen aan de toekomst, aan de gebiedsontwikkeling van Frederiksoord en omgeving; een proeftuin waar ruimte is voor het ontwikkelen en uitvoeren van idealen.

 • Gemeente Westerveld geselecteerd als VNG Koploper voor implementatie VN-Verdrag

  Met het Koplopersprogramma wil de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) een extra impuls geven aan al lopende initiatieven van gemeenten gericht op het volwaardig meedoen van inwoners met een beperking. VNG zocht daarvoor, in samenwerking met de Alliantie VN-Verdrag* (een groep cliënten- en gehandicaptenorganisaties) gemeenten die voorop lopen bij de invulling van het VN-verdrag.

 • Bijeenkomst donderdagavond 19 april over Kalterbroeken gaat niet door

  We zijn bezig met het organiseren van een bijeenkomst over de wijk Kalterbroeken.

 • Dromen aan de boulevard Dieversluis

  Op dinsdag 10 april 2018 hebben de ondernemers van Dieversluis in samenwerking met de gemeente Westerveld en de provincie Drenthe mogen dromen over de Dieversluis. Er is een gezamenlijke ambitie om dit gebied samen met de omgeving te ontwikkelen tot een hoogwaardig recreatie knooppunt, waar in de toekomst veel te beleven valt.

 • Pilot yoga in Wilhelminaoord

  Iedereen uit Wilhelminaoord, Frederiksoord en Nijensleek die kennis wil maken met yoga is van harte welkom bij de pilot Yoga! De start is op dinsdag 8 mei om 19.30 uur in Ons Dorpshuis, Linthorst Homanstraat 14 in Wilhelminaoord. De pilot wordt gegeven door yogadocent Alice, met ondersteuning van de werkgroep Vitaal Wilhelminaoord e.o.

 • Informatiebijeenkomst wandelknooppuntennetwerk

  De gemeente gaat samen met het Recreatieschap Drenthe een wandelknooppuntennetwerk aanleggen in Havelte en Frederiksoord en omgeving. Tijdens een informatiebijeenkomst willen wij u informeren over de plannen die we hebben voor dit netwerk. We leggen uit wat een wandelknooppuntennetwerk is, hoe de route er in concept uitziet en welke mogelijkheden dit biedt voor inwoners, bedrijven en toeristen.

 • Informatie- en consultatieavond aanbieders Wmo Begeleiding

  In het persbericht van maart 2018 stond vermeld dat de gemeente Westerveld zelfstandig nieuwe contracten gaat sluiten voor de Wmo begeleiding. In de voorbereidingen hierin is de samenwerking gevonden met de gemeente Zwartewaterland. De aanbesteding zal in de komende maanden starten met als doel nieuwe contracten per 1 januari 2019.

 • Raadsvergadering 24 april 2018

  De raad vergadert op dinsdag 24 april 2018 om 20.00 uur in de raadzaal.

 • Informatieavond evenemententerrein Dwingeloo

  Op maandag 23 april 2018 houdt de gemeente Westerveld een inloop/informatieavond over het evenemententerrein nabij het Kerkpad in Dwingeloo. Dit wordt gedaan in samenwerking met het ingenieursadviesbureau Sweco Nederland B.V.

 • Vlag fairtrade gehesen voor eenjarig jubileum

  Op vrijdag 6 april 2018 vierde Westerveld het eenjarig jubileum van de status Fairtrade gemeente. Voor het jubileum wapperde de vlag van Fairtrade gemeente een dag in de top van een van de vlaggenmasten voor het gemeentehuis. Burgemeester Jager heeft 's ochtends de vlag gehesen, samen met de voorzitter van de werkgroep Fairtrade Westerveld.

 • Unieke gotische vondst in Dwingeloo

  In de voormalige bibliotheek van Dwingeloo is een bijzondere gotische vondst gedaan. Zo blijkt de schouw die tijdens de verbouwing in 1975 is aangebracht hoge historische waarde te hebben: de schouw is gemaakt begin 1700 en afkomstig uit Lheebroek. De gebinten in de voormalige deel zijn voorzien van laatgotische details.

 • Tussenstand zwerfvuilactie Schoon Belonen

  In het pilotproject ‘Schoon belonen’ daagt gemeente Westerveld maatschappelijke organisaties uit, een aantal kilometers openbare weg zwerfvuilvrij te houden en daarmee ‘de clubkas te spekken’.

 • Fotowedstrijd

  Het samenwerkingsverband P10 waar gemeente Westerveld lid van is, heeft een fotowedstrijd uitgeschreven. Hiermee wordt in het jubileumjaar van de P10 een bijzondere invulling gegeven aan de jaarlijkse Henk Aalderink-prijs. De maker van de beste plattelandsfoto wint € 2.500,-.