Gemeente Westerveld geselecteerd als VNG Koploper voor implementatie VN-Verdrag

Met het Koplopersprogramma wil de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) een extra impuls geven aan al lopende initiatieven van gemeenten gericht op het volwaardig meedoen van inwoners met een beperking. VNG zocht daarvoor, in samenwerking met de Alliantie VN-Verdrag* (een groep cliënten- en gehandicaptenorganisaties) gemeenten die voorop lopen bij de invulling van het VN-verdrag.

VNG Koplopersprogramma

In veel gemeenten wordt er, in overleg met de mensen om wie het gaat, gewerkt aan toegankelijkheid en een lokale inclusie-agenda. Toch valt op dit gebied nog veel (van elkaar) te leren. Daarom is de VNG het Koplopersprogramma VN-Verdrag gestart. Bij de selectie van de Koplopers is gestreefd naar een spreiding over het land, over thema en op grootte van de gemeente. Doorslaggevende factoren waren of belangen van inwoners met een beperking hoog op de agenda staan, er een innoverende aanpak is en of de initiatieven bijdragen aan een inclusieve samenleving.

VN-verdrag in Westerveld

In Westerveld heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de beleving van de verschillende thema’s rondom VN-verdrag.  De belangrijkste resultaten van  dit onderzoek in het kader van inclusie werden op 19 maart 2018 gepresenteerd. De gemeente Westerveld heeft ruim 60 inwoners gesproken over onderwerpen zoals bewustwording, zorg en ondersteuning en werken en vrije tijd. Een belangrijke conclusie uit het onderzoek is dat bewustwording een eerste belangrijke stap is naar een inclusieve samenleving.

Erik van Schelven, wethouder gemeente Westerveld: “Ik ben ontzettend trots op alle organisaties, medewerkers en andere betrokkenen die nu al hebben meegewerkt aan het invulling geven aan het VN-verdrag. Prachtig dat de gemeente Westerveld hierin erkend wordt door middel van het VNG Koplopersprogramma. Kansen voor iedereen om mee te doen in de samenleving, daar gaan we nu praktisch mee aan de slag.”

Andere geselecteerde koplopers

Naast de gemeente Westerveld zijn de volgende gemeenten zijn samen met de Alliantie VN-verdrag geselecteerd als koploper: Almere, Amsterdam, Arnhem, Breda, Den Haag, Dordrecht, Ermelo, Geldermalsen, Gooise Meren, Groningen, Haarlemmermeer, Hardenberg, Huizen, Krimpen aan den IJssel, Leiden, Maastricht, Meijerijstad, Oude IJsselstreek, Reusel-De Mierden, Rotterdam, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Woerden en Zwolle.

Illya Soffer, directeur Ieder(in) namens de Alliantie: “Toegankelijkheid en inclusie zijn harde voorwaarden voor mensen met een beperking om volwaardig mee te kunnen doen in onze samenleving. Gemeenten spelen hierbij een cruciale rol. Daarom is de inbreng van mensen met een beperking en hun organisaties niet vrijblijvend. Een toegankelijke en inclusieve gemeente bereik je echt alleen in samenspraak met de mensen om wie het gaat.”