Raadsvergadering 24 april 2018

De raad vergadert op dinsdag 24 april 2018 om 20.00 uur in de raadzaal.

De agenda van deze vergadering is:

  1. Opening
  2. Vaststellen van de agenda en de vergaderorde
  3. Vaststellen besluitenlijsten van de vergaderingen d.d. 6, 13, 27 en 29 maart 2018 + toezeggingenlijst
  4. Ingekomen stukken
  5. Rondvraag
  6. Vaststelling bestemmingsplan Rijksweg 27 Uffelte
  7. Vaststelling bestemmingsplan Dwingeloo
  8. Nieuwe programma-indeling raadsperiode 2018 – 2022
  9. Benoeming leden en voorzitters van de raadscommissies
  10. Sluiting

Toelichtingen

De vergadering is te volgen op de publieke tribune en via webcast

De vergaderstukken kunt u downloaden via de vergaderkalender op iBabs Online

Stukken lezen in een speciale app? Installeer dan ‘iBabs pro (MSI communications)’ op www.ibabs.eu (menuknop ‘downloads’) en gebruik de volgende inloggegevens:

Achter site invullen: Westerveld

Achter e-mailadres en wachtwoord invullen: burger