Brink in Havelte klaar voor de toekomst

De Brink in Havelte is klaar voor de toekomst: het voetpad aan de overzijde is ‘doorgetrokken’, de parkeerplaatsen op de brink zijn groener aangelegd en er zijn nieuwe bomen geplant. Zodra het ingezaaide gras begint te groeien, heeft de brink in Havelte haar groene en open karakter terug.

Samen met omwonenden

Het ontwerp voor de herinrichting is tot stand gekomen samen met omwonenden. In juni 2018 is gestart met een inloopbijeenkomst. Hier zijn wensen en ideeën van omwonenden geïnventariseerd.

Tijdens de vervolgbijeenkomst in september 2018 lag het definitieve ontwerp op tafel met de keuze: het voetpad aan de ene zijde van de brink met één oversteek of een voetpad aan de andere zijde van de brink met vier oversteken. De meerderheid heeft toen gekozen voor de variant met één oversteek. De werkzaamheden zijn in maart 2019 begonnen.

Ruimtelijk Actieplan Havelte

De herinrichting van de brink in Havelte is onderdeel van het grotere plan voor heel Havelte: het Ruimtelijk Actieplan Havelte. Een plan wat in 2017 tot stand is gekomen door een breed participatietraject met de Dorpsgemeenschap en inwoners van Havelte.

Voorzitter van de dorpsgemeenschap Havlte Rob van Den Brink in gesprek met wethouder De Jong op de vernieuwde brink in Havelte

Voorzitter van de dorpsgemeenschap Havelte meneer Van den Brink in gesprek met wethouder Doeven op de vernieuwde brink in Havelte.