Herdenkingen op 4 mei 2019

Op zaterdag 4 mei 2019 is op meerdere plaatsen in Westerveld, een dodenherdenking. Het gemeentebestuur is vertegenwoordigd bij de volgende herdenkingen.

Diever

Het 4 mei comité Diever organiseert dit jaar de herdenking vanuit de Pancratius kerk, aanvang 19.00 uur. Medewerking hieraan zullen verlenen: vrouwenkoor Jicy Pop, de muziekvereniging  Advendo, pianist A. Dekker en organist G. Geertsma-Veltman.
Bij het monument is om 20.00 uur de kranslegging met medewerking van de Scouting Diever, Advendo en er wordt een toespraak gehouden namens het gemeentebestuur. Daarna volgt de rondgang over de begraafplaats langs de grafmonumenten om daar stil te staan bij diegenen die het leven hebben verloren als gevolg van oorlogshandelingen.
Na de ceremonie is er gelegenheid om bij elkaar te komen in de Pancratius kerk.

Doldersum

12.00 uur Herdenking bij het monument aan de Huenderweg

Dwingeloo

19.00 – 20.15 uur herdenking in de hervormde kerk en aansluitend bij het monument op de brink (meer informatie is nog niet ontvangen)  

Havelte

19.00 uur: herdenkingsbijeenkomst in de dorpskerk met voordrachten van leerlingen van kindcentrum ‘De Vuursteen’ uit Wapserveen en ‘De Oosterveldschool’ uit Uffelte, een toespraak namens het gemeentebestuur en muzikale bijdragen van een Ineke Heinhuis, Hans Roze en het Klarinetensemble
19.45 uur: stille tocht naar het herdenkingsmonument langs het oorlogsgraf van Anton W. Siedenburg. Krans- en bloemlegging bij het monument
20.00 uur: 2 minuten stilte

Vledder

19.00 uur: herdenkingsbijeenkomst in de N.H.-kerk in Vledder
19.45 uur: verzamelen bij de N.H.-kerk en wandelen naar het monument op De Brink
19.58 uur: Last Post
20.00 uur: twee minuten stilte
Aansluitend: zingen van het volkslied, kranslegging namens het gemeentebestuur, het comité 40-45, de Vrouwen van Nu en vervolgens door eenieder die dat wenst
20.10 uur: toespraak namens het gemeentebestuur, muzikale bijdrage van Mannenkoor Vledder en een dankwoord namens het comité 40-45
20.15 uur: einde van de plechtigheid