Nieuwe uitvoeringsovereenkomst voor Welzijn MensenWerk en Gemeente Westerveld

Woensdag 3 april is voor een periode van vier jaar een uitvoeringsovereenkomst getekend tussen de Gemeente Westerveld en Welzijn MensenWerk.

Beide partijen hebben bouwstenen benoemd die richting geven aan de werkzaamheden, zoals samenleving, armoedebestrijding, opvoeden en opgroeien, meedoen, vitaal ouder worden, vrijwilligerswerk, informatie en advies. Bijstellen van de opdracht op basis van nieuwe ontwikkelingen en inzichten is onderdeel van de vernieuwde werkwijze. Jelle de Haas: “We zetten zo in op maatwerk op de behoefte en vraag van bewoners.” Corine Volleberg sluit daarbij aan: “Op deze manier kunnen we in een vroeg stadium signalen oppakken en samen met bewoners op zoek naar passende ondersteuning”.

Nieuwe werkwijze

Alle sociaal werkers van Welzijn MensenWerk die werkzaam zijn in Westerveld, zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het werkplan met herkenbare gezichten in dorpen. De nieuwe manier van werken is al sinds 1 januari 2019 van start gegaan. Jacques Tichelaar, voorzitter Raad van Toezicht Welzijn MensenWerk onderschrijft: “Daarmee sluiten we aan bij de transformatie in het sociaal domein. De ondertekening van deze overeenkomst verzegelt de samenwerking, waarbij ik uitzie naar een toekomst waarin we als partners samenwerken op alle niveaus, zowel uitvoerend, bestuurlijk als politiek.”

 

Wethouder Jelle de Haas en Corine Volleberg van WMZ tekenen samenwerkingsovereenkomst