Voor de zomer zet gemeente Westerveld stappen in dossier gewasbeschermingsmiddelen

In de gemeente Westerveld is specifiek aandacht voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen bij het telen van lelies. De gemeente zet tot de zomer een aantal stappen. Deze stappen zijn verwoord in een brief die op 24 april jl. naar de raad is verstuurd.

In deze brief staat onder andere dat het college op 9 juli aanstaande een besluit neemt over het nog vast te stellen bestemmingsplan buitengebied. Waarna het in september door de raad kan worden vastgesteld. Daarnaast gaat zij het advies van een juridisch bureau over spuitvrije zones in bestemmingsplannen actualiseren.

Voor de overige stappen die het college gaat nemen tot aan de zomer, verwijzen wij u door naar de brief die is verzonden naar de raad.

Raadsbrief

Het college informeerde de raad over de recente ontwikkelingen rondom bollenteelt door middel van deze brief op 24 april 2019.